Jakość

Firma DRACO Sp. z o.o. posiada wdrożony i certyfikowany system oparty o wymagania normy PN-EN 15593:2010 “Opakowania – Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych.” Zakres jakim objęto System Zarządzania Jakością DRACO obejmuje produkcję opakowań z tworzyw sztucznych (włączając magazynowanie i transport).

Standard PN-EN 1559DRACO: przewijarka3:2010 bazuje na zasadach jednego z najskuteczniejszych narzędzi pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa produkcji, jakim jest HACCP. Zawiera także postanowienia norm serii EN ISO 9000. Określa jednocześnie system zarządzania higieną i dobre praktyki higieniczne dla producentów opakowań, traktując ich jako organizację wewnątrz łańcucha spożywczego, który opisano w EN ISO 22000.


Stosowanie w zakładzie
Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Higienicznej (GHP) umożliwia prewencję przed czynnikami stwarzającymi Draco: maszynaniebezpieczeństwo wyrobów. Firma współpracuje tylko ze sprawdzonymi dostawcami. Wszystko to celem minimalizacji mogących wystąpić zagrożeń bezpieczeństwa produktu. Jako producent wyrobów wchodzących w kontakt z produktami spożywczymi jesteśmy zobowiązani do spełnienia szeregu regulacji i standardów,
a certyfikacja sytemu wskazuje na zgodność firmy z tymi wymaganiami. Dzięki tym aspektom nasze wyroby znalazły szerokie zastosowanie u odbiorców, głównie w przemyśle mięsnym, owocowo-warzywnym, mleczarskim, rybnym czy przy produkcji kosmetyków.

Nie poprzestając w wysiłkach nad wdrożeniem, zobowiązujemy się do stałego spełnienia wymagań normy PN-EN 15593:2010 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu.