Certyfikaty

Certyfikat BRC

Certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat na zgodność wdrożonego systemu z normą PN-EN 15593:2010 wydany został przez DEKRA Certification Sp. z o.o w kwietniu 2013 roku.

PN-EN_15593_wertykalne_kolor_PL

Certyfikat Rzetelna Firma

Certyfikat Kapitalna Firma

Elite Gold

Certyfikat PN-EN 15593:2010

Na oferowane worki i folie PE, zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującym prawodawstwem, wystawiane są deklaracje zgodności. Dokumentacja ta potwierdza możliwość użycia wyrobów
w kontakcie z produktami spożywczymi.

Na prośbę klienta udostępniane są specyfikacje jakościowe.

Do pobrania Skan certyfikatu PN-EN 15593:2010

Certyfikat wiarygodności:

Do pobrania Skan certyfikatu

Zielona chemia – przystąpienie do klastra chemicznego:

Firma godna zaufania:

Lider bezpiecznej pracy: