RODO

Klauzula informacyjna 

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jest Przedsiębiorstwo Draco Sp z o.o.  telefon kontaktowy:  42 307 04 73   NIP 728-24-37-058   REGON 473040409

1.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wykonania umowy.
2.Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
3.Administrator posiada takie dane jak: nazwa firmy, adres, NIP i REGON, telefon kontaktowy. Udostępnione przez Państwa dane osobowe posłużą jedynie w celu wykonania umowy, a także zadośćuczynieniu obowiązkowi wynikającemu z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Są zbierane w celach: wykonania umowy, dokonania rozliczeń finansowych oraz w celach marketingowych.
4.Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim – odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej.
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
6.Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych, oprócz Administratora, będą osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez Administratora w zakresie, w jakim wykonują obowiązki służbowe, a także podmioty, którym zostało zlecone przez Administratora wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
7.W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Jeśli zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych, uprzejmie prosimy o przesłanie skanu podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które znajduje się w załączeniu.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych prosimy o niezwłoczny kontakt osobisty lub mailowy pod ten adres i przesłanie skanu żądania wstrzymania oraz usunięcia danych osobowych.

Z poważaniem

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i akceptuję jej treść, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Dodatkowo zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.